14 συμφωνίες και 47 προτάσεις κοινών δράσεων για την Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας , τα τελευταία 20 χρόνια ακολουθεί συνεχή φθίνουσα πορεία. Πορεύεται χωρίς σχέδιο για το μέλλον της , αδύναμη να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να ορίσει διακριτή παρουσία στον σύγχρονο ανταγωνισμό των πόλεων. Στην Θεσσαλονίκη, τα τελευταία χρόνια, η δημόσια συζήτηση εστιάστηκε, όπως ήταν εν μέρει λογικό, στις […]